Подрязване

Цели и техники на подрязването на Пауловния Томентоза

Предисловие

Искамe да ви разкажeм повече за Пауловния Томентоза и за това как да модифицирате растежа й чрез подрязване. Молим ви да разберете, че реакцията й на тези техники за подрязване, ще зависи от нейната сила, количеството събрана енергия и произхода й.

Има много фактори на растежа, свързни с отглеждането на Пауловния, като качество на мястото на засаждане, продълителност на сезона на растеж, наличие на влага, конкуренция, сила, произход и т.н. Трябва да разберете, че не комбинацията от тези фактори води до растеж! По-скоро, един единствен от тях най-много спира растежа да развие потенциала си. Без значение колко добри са останалите фактори –  растежът е следствие от най-рестриктивния агент. Когато чувате за фантастичния растеж на Пауловния, най-важната причина за това е произходът на дървото.

Природата на Томентоза

Пауловния Томентоза никне много бързо. Това означава, че може много да го окастрите и дървото ще покара нови издънки. Можете да насочвате дървото да расте както искате, тъй като можете до го карате да образува пъпки навсякъде. Аз разделям пъпките на три вида. Има първични, вторични и третични пъпки. Първичните и вторичните пъпки се равиват между белезите от листа на стъблото и самото стъбло. Първичната пъпка е най-силна  и обикновено се развива първа. Тя е най-близо над белега. Втората пъпка се развива между първичната и белега. Тя обикновено се разпуква след първичната. Третичната се развива на други места по кората на дървото. И се развива последна. Третичните пъпки се развиват най-силно, когато дървото е много напъпило и пуснало клони през ранната пролет.

Молим да отбележите, че силата на дървото е важна за развитието на пъпки. Не достатъчно силното дърво няма да достигне количеството пъпки на силното.          

2.  Томентоза няма истински краен лидер. Ако има, той се губи към края на сезона на растеж. Следващия сезон трябва да развие нов краен лидер.  В 99% от сучаите това няма да стане. Нито една пъпка няма да допусне друга да стане крайна и да доминира. Това води до не добра форма.

3. Томентоза има слаб поток от дървесен сок до крайните части. След израстването на първото стъбло, Томентоза не расте много към краищата. Считайте дървесния сок  на Томентоза за мързелив. Той не желае да пътува нагоре повече от необходимото. Ако може да предизвиква растеж, развитие и производство на дървесни нишки на най-ниско ниво, точно там ще тече дървесния сок. За да расте на височина, трябва много старателно да подкастряте пъпки и клони, за да накарате дървесния сок да стига до най-крайните части на ствола. Пъпките на тези места няма да се развият и да доминират, ако до тях достига малко сок.

4. Томентоза има обратна връзка между растеж на височина и развитието на странични клони.  Получавате максимален растеж на височина и минимален растеж в диаметър, когато няма странични клони, а само един краен лидер.

5. Томентоза има пряка връзка между растеж в диаметър и развитие на странични клони! Получавате максимален растеж в диаметър и минимален растеж на височина, когато всички странични пъпки се оставят да се развият в клони.

6. Растежът на Томентоза е пряко зависим от големината на короната. Колкото повече листа има дървото, толкова повече дървесни нишки произвежа то. Премахването на всяка пъпка или клон ще намали големината на короната. Това ще отнеме малко от растежа. Ако щателно отстранявате пъпки през първите 6 седмици от сезона на растеж,  ще сте изгубили 6 седмици растеж. Загубата на растеж е приемлива, ако би довела до нежелан растеж.

Методи на подрязване

Дейностите по подрязването могат да се разделят на 3 големи групи. Вие режете с цел растеж на височина, растеж на диаметър или оформяне. Когато подрязвате, трябва да имате цел. Трябва да режете за зарастване на рани, по-добра твърдост, добра форма на дървото и скорост на растеж в диаметър. Когато качеството и дължината на цепеницата достигнат нобходимото ниво е време да започне растеж на диаметъра. Не режете без да имате причина. Помнете, че всяко подрязване води до намаляване образуването на дървесни нишки!

1. Отстраняването на пъпки е метод за подрязване, който се използва за контрол на растежа и формата. Това е премахването на всяка развиваща се пъпка преди да се превърне в клонче. Това е най-простият и най-икономичен начин да поддържате почистен ствола и да контролирате скоростта на растеж на дървото. Когато целите растеж на височина, премахването на пъпките започва, още когато за първи път ги забележите. Вие искате да насочите действието на дървесния сок към върха на дървото, за да стимулирате развитието на пъпки в тази област. Иначе, можете да започнете отстраняването на пъпките след като премине периода на замръзване. Няма смисъл да премахвате пъпки, когато майката природа може да свърши това вместо вас. Помнете, че дървото може да образува пъпки през целия период на растеж.

2. Отстраняването на клончета е метод за контрол на растежа и формата.то представлява премахване на нежелани странични клони. Най-добре е да се практикува през периода на летаргията. Клончетата трябва да се подрязват преди да достигнат диаметър 2см (3/4инч). Ако са по-големи, може да е трудно да заздравее раната и може да ви струва качеството на дървото. В по-вечето случаи, нежеланите клони могат да се отстраняват след първия сезон на растеж. Ако се оставят до втората година, може да са твърде големи за подрязване. За да намалите големината на нараняването, режете перпендикулярно на клона, в обратна на ствола посока. Не режете плътно до ствола.            

3. ‘Орязването на всички клони’ е метод на подрязване, използван за развитие на височина на ствола без никакви клони. Не е препоръчителен, но е възможен за придобиване на добра права форма без разклояване. Единствено може да се мисли за този вариант, когато мястото на отглеждане е лошо и растежа на височина е ограничен само до няколко фута на година (1 фут e 30см). Предимството на тази техника е, че няма нараняване в основата на дървото. Нараняванията на ствола правят %B