За нас

Здравейте,

Казвам се Атанас Иванов Банков.

земеделски производител съм от 2010 г. , от когато и се занимавам с Пауловния. Опита и знанията за този дървесен вид първоначално натрупах от работата си по създаването на своя плантация, която е разположена на площ от 90 дка., намираща се северно от село Дъбово (община Мъглиж).

Знанията и опитът ми в проектирането и изграждането на плантации за добив на дървесина и (или) биомаса от Пауловния са на ниво, което ще отговори на Вашите изисквания!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.