Контакти

Атанас Иванов Банков

Тел. : +359896869200

Ел. поща: atanasbankov@paulowniainvest.eu

За Ваше удобство можете да посетите най – близкия Ви от нашите разсадници:

  • С. Дъбово (община Мъглиж) – Представлява плантация от 10000 дървета Пауловния, разположени на 90 дка площ. Създадена е през 2011 г. от семейство Банкови. Плантацията се намира северно от селото и има 500 м. лице на главния (подбалкански) път Казанлък – Сливен.
  • С. Богомилово (западно от Стара Загора) – парници където можете да видите етапите на създаване на  разсад от Пауловния.
  • С. Знаменосец (западно от гр. Раднево) – разсадникът е разположен на площ от 3 дка.  Тук ще намерите фиданки от Пауловния Томентоса на една и две години.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.