Посадъчен материал

Посадъчния материал, който предлагаме е разнообразен и с високо качество.

  1. Едногодишни фиданки от Пауловния Томентоза и Шанг Тонг.
  2. Две, три и четиригодишни дървета с развита корона и височина до 8 м.
  3. Разсад от Пауловния Томентоза, Шанг Тонг, Елонгата, Каталпафолия, Фортунай в различни стадии на отглеждане и ценови диапазон.
  4. Коренови резници от Пауловния Томентоза и Шанг Тонг.
  5. Семена от Пауловния Томентоза, Шанг Тонг, Елонгата, Каталпафолия, Фортунай.

За вида Пауловния , който търсите можете да се информирате от заглавната страница на сайта.

За подробна информация относно Фиданки, разсад, коренови резници и семена разгледайте подменюто на настоящия раздел.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.