Изграждане на плантация

При желание да инвестирате в Пауловния от нас ще получите:

  • Инвестиционна прогноза, която ще онагледи бъдещите ви разходи и ангажименти за инвестиционен период от 10 години. Таблицата е плод на много труд и наблюдения и дава едно реално отражение на разходите и времето, които ще отделите през инвестиционния период, както  и очакваните приходи от дървесината.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.